AKADEMİK PERSONEL        Doç. Dr. İdiris DEMİREL ( BÖLÜM BAŞKANI )

E-posta: idiris.demirel@cbu.edu.tr

Telefon: 236 201 37 52


Doç. Dr. Aylin ÇANKAYA

E-posta: aylin.cankaya@cbu.edu.tr

Telefon: 236 201 3753


Yard. Doç. Dr. Murat SATICI

E-posta: murat.satici@cbu.edu.tr

Telefon: 236 201 37 54


Araş. Gör. Haluk DOĞAN

E-posta: haluk.dogan@cbu.edu.tr

Telefon: 236 201 37 55


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik